Våre produkter

ØKO-BRØD av spiret korn / Brød

 

Alle brødene er frossenprodukter og er godt egnet til å sende.
For nærmere informasjon om håndtering av frossenprodukter klikk her.