Våre produkter

ØKO-BRØD av spiret korn / PIZZA


Alle pizzaer er frossenprodukter og er godt egnet til å sende.
For nærmere informasjon om håndtering av frossenprodukter klikk her.